Jahody se sklízejí formou samosběru do vlastních nádob, které Vám před začátkem sběru zvážíme.

Objednávky na natrhané jahody nepřijímáme. Stejně tak se nelze objednat na jednotlivé samosběry, zákazníci jsou vždy vpouštěni na pole v pořadí, ve kterém přijeli. Na každém řádku je k dispozici dřevěný kolík, kterým zákazník označí místo ukončení sběru a vpustí na řádek dalšího v pořadí. K parkování je určena přilehlá louka. Žádáme Vás, abyste do řádků nevodili děti mladší 12 let.


Letošní samosběry začnou v pondělí 13. června v 17 h. Termíny jednotlivých samosběrů budou posléze stejné jako v minulých letech, konkrétně vždy v pondělí a středu od 17 do 21 h a v sobotu od 8 do 18 h, případně do sesbírání nazrálé produkce v jednotlivých dnech. V závislosti na počasí probíhá sezóna obvykle 3-4 týdny. Cena za 1 kg bude 65kč. Upozorňujeme zákazníky, že vzhledem k úhynu rostlin vlivem jarního sucha a krupobití v posledních dnech, nejsme schopni uspokojit většinu zákazníků. Děkujeme za pochopení.
Sbìr jahod